Očistili smo Slovenijo, naj taka tudi ostane

Ne zamudite naših zadnjih aktivnosti.


Po Sloveniji so se v 134 občinah ljudje na terenu 15. septembra priključili največjemu svetovnemu civilnemu projektu World Cleanup Day 2018, ki se je začel na otoku Fidži. Zeleni val pa se je do večera širil vse do Havajev, na sredini smo se priključili tudi Slovenci.

Prostovoljci na terenu ugotavljajo, da je odpadkov neizmerno manj kot v prejšnjih letih, v precej občinah so tokrat očistili še nesanirana divja odlagališča. Glavni problem ostajajo gradbeni odpadki, veliko pa je razpršenih odpadkov oziroma t.i. smetenja. Oboje kaže na to, da se je potrebno v bodoče usmerjeno posvečati informiranju in sankcioniranju odlaganja gradbenih odpadkov ter predvsem ukrepom zmanjšanja in pravilnega ravnanja z embalažo.

Dejansko reševanje problemov z odpadki je stvar, ki je kompleksnejša od enodnevnih čistilnih akcij in jo moramo nasloviti širše na več resorjev, kot posamezniki pa prenesti v prakso vsakodnevno pozornost zmanjšanja, ponovne uporabe in bolj natančnega ločevanja odpadkov.

Akcije se je poleg organiziranih skupin po občinah, kjer se je ponekod pridružilo več kot 1000 ljudi, priključilo tudi veliko samoorganiziranih skupin posameznikov, cilj akcije ni podirati rekorde v udeležbi, ampak doseči zavedanje, da je pomemben že dan po akciji. Ali kot pravi novi minister za okolje in prostor, Jure Leben, ki se je akcije udeležil v Ljubljani, vsak mora čutit potrebo, da skrbi za okolje vsak dan.

Ekologi brez meja se bomo tako že v prihodnjem tednu intenzivno začeli posvečati projektom, kampanjam in pobudam, ki bodo na dolgi rok prispevali k manjšim količinam odpadkov. Pričenjamo kampanjo o petih najbolj problematičnih plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, raziskovali bomo vrste plastike in procese recikliranja, odnos do odpadkov bomo poskusili na dogodku nasloviti preko družboslovnih pogledov, v prihodnje pa bomo preko združenih pobud pozivali k pravilnemu ravnanju z odpadki posamezne ciljne skupine.

Še nekaj zanimivih preliminarnih številskih podatkov:

  • akciji se je pridružilo 134 občin oz. 63 %,
  • rokave je zavihalo več kot 21 tisoč otrok iz 172 vzgojno-izobraževalnih ustanov,
  • akcije se je udeležilo več kot 32 tisoč posameznikov, ki so iz narave odstranili več kot 205 ton odpadkov,
  • očistili smo 138 divjih odlagališč,
  • na ta dan je potekala tudi akcija Čista obala, v sklopu katere je potekal popis odpadkov - tudi letos so ‘zmagovalci’ na seznamu najpogosteje najdenih odpadkov cigaretni ogorki,
  • na globalni ravni se je akcije udeležilo 15 milijonov ljudi v 158 državah.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki ste še zadnjič prispevali k uspešni izvedbi akcije: prostovoljci v organizacijski ekipi, lokalni koordinatorji, partnerji, medijski partnerji in podporniki, sponzorji in dodatorji ter vsi tisti, ki ste 15. septembra zavihali rokave, da ostane Slovenija čista za vedno. Hvala vsem!

Piše: Urša Zgojznik, foto: Polona Ponikvar


Poglej tudi ...

novica

Rezultati slovenskega popisa blagovnih znamk

Na dan akcije smo poleg odstranjevanja odpadkov iz narave in drugih družbenih aktivnosti popisovali tudi blagovne znamke odpadkov. Skupaj z Greenpeace ...

Članek

Očistimo svojo vest

Enkrat letno se oboroženi z vrečkami in rokavicami odpravimo v bližnji gozd, poberemo nekaj plastenk in se zadovoljno fotografiramo s sendvičem v roki ...

Udeležili smo se

Connect Slovenia

1. maja smo bili prisotni na Connect Slovenia, ki je potekal na Walfdorski šoli v Ljubljani. Dogodek je bil mednarodno obarvan in in namenjen ...