Potek akcije

Na tem mestu boste našli vse informacije o poteku čistilne akcije, ki se bo odvila 15. septembra.

Prostovoljci se bomo zbrali na vnaprej določenih zbirnih mestih, kjer bodo koordinatorji podali vse potrebne informacije o aktivnostih (čiščenje divjih odlagališč, razpršenih odpadkov oz. druge družbeno koristne dejavnosti).

Podrobnejša navodila o poteku akcije bomo dodajali sproti.


Čiščenje po občinah

Akcija Očistimo Slovenijo 2018 je organizirana na občinski ravni. Vsaka občina ima svojega koordinatorja akcije, ki je odgovoren za aktiviranje in povezovanje občine, komunale, društev, šol, vrtcev in občanov. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z akcijo, se obrnite na organizatorja v vaši občini.

vpiši odlagališče

V prejšnjih popisih smo ugotovili, da Slovenija pa morda ni tako krasna zelena dežela, kot si nas večina predstavlja. Skupaj smo našli čez 15.000 divjih odlagališč, kopica jih leži po jamah in breznih, redno pa nam odpadke prinaša še morje. A minilo je več let, zgodilo se je več sto čistilnih akcij in čas je, da preverimo dejansko stanje. V Sloveniji namreč še vedno nimamo boljše zbirke od Registra, ki bi odražala stanje nelegalnega odlaganja v državi.

Cilji letošnje akcije popisa divjih odlagališč so naslednji:

  • Posodobiti obstoječe podatke prijavljenih odlagališč.
  • Poiskati divja odlagališča, ki jih doslej še nismo odkrili in popisali.
  • Opraviti poseben popis na izbranih odsekih naših vodotokov (Očistimo vode).
  • K iskanju divjih odlagališč vključiti čim več prostovoljcev in tako spodbuditi ljudi k aktivnemu delovanju v dobro svojega kraja.

Dolgoročni cilj je, da država prevzame spremljanje stanja vseh odlagališč in uredi postopno sanacijo. Vsa odlagališča v Registru divjih odlagališč avtomatsko dobijo oceno nevarnost za okolje, kar omogoča triažo in olajša izdelavo podlag za sanacijske načrte za vso državo in vsako občino posebej.

Prostovoljci lahko z zbiranjem podatkov o divjih odlagališčih po svojih močeh pomagamo, da se problematika divjih odlagališč končno reši. Brez podatkov o stanju ne moremo vedeti, kako velik problem v resnici imamo.

Daljši zapis o tem, kako bomo s popisom divjih odlagališč pomagali našemu okolju si lahko preberete tukaj.


Pogosta vprašanja


Odlagališče lahko vpišete tudi prek mobilne aplikacije


Pošlji sporočilo SMS s ključno besedo EBM5 na številko 1919 in prispeval boš 5 EUR za delovanje in projekte Društva Ekologi brez meja.