Prijavi odlagališča

Prijavi vsako divje odlagališče na tvoji poti!


Odlagališča lahko prijavite v Registru divjih odlagališč. Po potrebi si oglejte podrobnejša navodila, kako to opraviti (vključno z videom).

Vaša prijava je anonimna. Hvaležni pa bomo, če se v register prijavite in podate podroben opis odlagališča. Na tak način boste lahko tudi urejali in dopolnjevali obstoječe podatke — mnogo odlagališč je namreč že očiščenih.

Odlagališča lahko enostavno prijavljate tudi z mobilnim telefonom. Povezavi do aplikacij sta na dnu strani.

Vabimo, da se odpravite v naravo in:

Več o popisu in podatkih ...