Preverjanje divjih odlagališč


Preverjanje obstoječih podatkov je najbolj pomemben del letošnjega popisa! Lotili smo se ga sistematično, v osnovi pa poteka v treh korakih:

  1. Izbira območja in prevzem podatkov
  2. Terenski ogled
  3. Vnos podatkov

Dobrodošle so tudi osvežitve podatkov posameznih odlagališč, v kolikor nimate časa za pregled večih. Postopek je opisan pod točko 3.

Če imate kakršno koli vprašanje, se obrnite na popis@ocistimo.si


1. Izbira območja in prevzem podatkov

Ozemlje Slovenije smo razdeli v več manjših enot, ki jih poimenujemo paket. Vsak vsebuje od 1 do 50 odlagališč, ki jih ponavadi popisovalec lahko obišče v enem dnevu.

Vsebina paketa:

  • popisna preglednica s seznamom lokacij za pregled (v njej so glavni podatki odlagališč, brez obstoječih komentarjev),
  • GPX datoteka s koordinatami, ki jo naložite na aparat, ki podpira funkcijo GPS (npr. telefon); ta vam nato lahko pokaže lokacije na karti oz. vas sam vodi od ene do druge.

Prevzem paketov:

1. Pojdite na karto paketov in občin, ki se nahaja na spletni strani Geopedia.

2. Z miškinim koleščkom, s pritiskanjem levega gumba na miški ter obenem vlečenjem miške ali preko vnosa naslova v polje namenjenega iskanju, se približate kraju, ki ga želite popisati.

Primer: za območje Šenčurja bi lahko videli naslednje:

paketi v okolici Šenčurja


Na karti lahko vidimo, da so meje različnih paketov označene s črto zelene barve. Sovpadajo z mejami katastrskih občin.
V časih množičnega popisa lahko na karti vidimo, kateri paketi so že dokončani. To lahko preverimo z barvo območja na karti. Ta pomeni: zelena – zaključeno območje, rumena – rezervirano območje, rdeča ali modra – prosto območje. Vse to je v izogib podvajanju dela in lažjemu razporedu popisovalcev.

Črne pike označujejo odlagališča, rdeče odlagališča z nevarnimi odpadki, zelene pike pa prikazujejo očiščena odlagališča.

3. Kliknite na območje paketa, ki ga želimo popisovati. Nato pod naslovom “Register divjih odlagališč – kataster občine” izberemo paket, ki ga želimo popisati (na sliki je primer paketa za območje Šenčurja).

4. Ko boste izbrali prosti paket, kliknite na povezavo paket (na sliki je obkrožena). Nato se vam odpre nova stran z imenom “paket 1”. Ta stran vsebuje dve datoteki, ki ju morate prenesti na svoj računalnik. GPX datoteka je namenjena telefonu oz. GPS napravi, tabela pa vsebuje podatke o že popisanih odlagališčih na območju tega paketa.

5. Po terenskem pregledu in vnosu popravkov v register nam na popis@ocistimo.si sporočite, da ste zaključili z delom, mi pa bomo označili paket kot končan. To je pomembno, da ne bo prihajalo do podvajanja dela.

Nato lahko seveda ponovite celoten postopek z novim prostim paketom.

Naprej: Terenski ogled