Iskanje novih odlagališč


Čeprav je preverjanje obstoječih podatkov najbolj pomemben del letošnjega popisa, so vmes zagotovo nastala nova divja odlagališča, nekaterih starih pa enostavno še nismo našli.

Kje iskati?

Za iskanje novih odlagališč pa najprej  premislite, katera območja boste pregledali. Najlažji način iskanja odlagališč je, da prehodite, prekolesarite ali prevozite makadamske poti v bližini naselij. Ob takih poteh se največkrat pojavljajo odlagališča. Odlagališča se zelo pogosto pojavljajo ob bregu rek in potokov. Splača se preiskati tudi peskokope, kamnolome in gramoznice, pa območja ob železniških progah in avtocestah, degradirana območja ter gozdni rob.

Zajem podatkov

Za prijavo odlagališča na terenu lahko uporabite mobilni aplikaciji (android, ios), ki sta povezani na dnu strani.

Kot alternativa je na voljo tudi starejši način, ki zajame več podatkov: s seboj vzemite pisalo in popisne liste ter za vsako najdeno odlagališče izpolnite enega. Odlagališče poslikajte in si v telefonu ali GPS aparatu shranite lokacijo.  Doma odlagališča, ki ste  jih našli, vnesite v Register  divjih odlagališč na spletni strani register.ocistimo.si. V meniju izberite »Dostop za člane« (video navodila) in Dodaj odlagališče.

Ne popisujte odlagališč, ki vsebujejo zgolj organske odpadke (veje, hlodovina, kompost, gnoj, mrhovina, rastline). Oddaljenost med enim in drugim odlagališčem mora biti vsaj 30 metrov. Če je oddaljenost med njima manjša, ju prijavite kot eno večje odlagališče.

Če imate kakršnokoli vprašanje, se obrnite na popis@ocistimo.si.